Κούτσι

#nemearegions

Κούτσι

Χωριό που αποτελεί τοπικό διαμέρισμα του Δήμου Νεμέας και που προϋπήρχε σαν οικισμός πριν τον 17ο αιώνα.

Βρίσκεται σε υψόμετρο 420 μέτρων.

Έχει περίπου 170 κατοίκους οι οποίοι ασχολούνται κυρίως με την κτηνοτροφία και τη γεωργία, με κύρια απασχόληση της αμπελουργία.