Γεωχωρική Πλατφόρμα μελών

#nemea

Στα πλαίσια στα πλαίσια της δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ το Εργαστήριο Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας – Ερευνητική Μονάδα GIS του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών  ανέλαβε, ως συντονιστής φορέας το πρόγραμμα, με τίτλο «Χωροχρονικό Παρατηρητήριο Αξιολόγησης Αμπελουργικού και Οινικού Δυναμικού ΠΟΠ Νεμέας »σε συνεργασία με το Εργ. Οινολογίας ΓΠΑ, το Εργ. Γαλακτομίας ΓΠΑ, 5 μεγάλα οινοποιεία της αμπελουργικής Ζώνης και το Σύνδεσμο Οινοποιών Νεμέας.

Ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα του έργου είναι η δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας στην οποία αποθηκεύτηκαν δεδομένα από την τριετή παρακολούθηση, μιας από τις σημαντικότερες οινοπαραγωγικές ζώνες της ποικιλίας Αγιωργήτικου. Στην πλατφόρμα δομήθηκε και συγκεντρώθηκε σε ένα ψηφιακό κόμβο όλη η παραγόμενη πληροφορία από την τριέτη παρακολούθηση και έχουν πρόσβαση τα άμεσα ενδιαφερόμενα μέλη του Σ.Ο.Ν.

Για τις δυνατότητες πρόσβασης στη πλατφόρμα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ερευνητική Μονάδα GIS του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών.