Μερικοί  από τους σκοπούς του είναι η ανάδειξη, η επικοινωνία και προβολή του Αγιωργίτικου και της Νεμέας στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ενίσχυση των μέτρων για την ασφάλεια των αμπελοοινικών προϊόντων της περιοχής. Εκπόνηση μελετών και ερευνών για την εν γένει ανάπτυξη και αναβάθμιση του αμπελοοινικού κλάδου της Νεμέας. Καθώς επίσης και η ενίσχυση του οινοτουρισμού μέσα από την ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών.

Απαρτίζεται από 43 μέλη όπου τα 36 εξ αυτών είναι οινοποιεία που δραστηριοποιούνται εντός της ζώνης της Νεμέας.

Τα υπόλοιπα μέλη είναι συνεργαζόμενα οινοποιεία εκτός ζώνης, αλλά πολύ κοντά σε αυτήν. Επίσης εταιρίες παραγωγής ξυδιού καθώς και φυτώρια αμπέλου.

Ιδρύθηκε το 2011 και έκτοτε η παρουσία του αλλά και το έργο του είναι καθοριστικό για την περιοχή.

Ο διακριτικός του τίτλος είναι: Σύνδεσμος Οινοποιών ΠΟΠ Νεμέας (ΣΟΝ).

Δερβενακίων 30
205 00, Νεμέα
Τηλ. 2746 022487
Emai: info@nemeawineland.com

Διοικητικό Συμβούλιο

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΣΟΝ

Επιτροπή Δεοντολογίας

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΣΟΝ

Προσωπικό

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΣΟΝ