Ψάρι

Χωριό που αποτελεί κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Σικυωνίων και βρίσκεται στην ορεινή Κορινθία σε υψόμετρο 800 περίπου μέτρων.

Από τα πιο ορεινά χωριά της Κορινθίας με πλούσια χλωρίδα που τροφοδοτείται από τα νερά της λίμνης Στυμφαλίας που αποτελεί τον κυριότερο υδάτινο πόρο της ευρύτερης περιοχής.

Οι κάτοικοι έχουν σαν κύριες ασχολίες τους, την γεωργία (αμπελοκαλλιέργεια, Κορινθιακή σταφίδα, δημητριακά και κηπευτικά), την κτηνοτροφία (μεγάλα κοπάδια αιγοπροβάτων και μονάδες χοιροτροφίας και βοοειδών) και τη μελισσοκομία.

Οινοποιεία στο Ψάρι

Δεν υπάρχουν οινοποιεία στην περιοχή

We use cookies to give you the best experience.