Φυτώρια Αμπέλου Φασούλης

ΛΕΟΝΤΙΟ - ΝΕΜΕΑ

Tο Φυτώριo μας είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην παραγωγή ποιοτικού πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου από το 1981. Στόχος μας είναι η διάθεση στους αμπελουργούς επιλεγμένου και πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου, απαλλαγμένου από φυτοπαθογόνα, για την επιτυχή εγκατάσταση αμπελώνων. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου έχουμε εγκαταστήσει πιστοποιημένες μητρικές φυτείες για την παραγωγή των υποκειμένων και εμβολίων των επιθυμητών ξενικών και σύντομα και ελληνικών ποικιλιών αμπέλου. Επιπλέον εφαρμόζουμε διαδικασία παραγωγής με υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά στην καθαριότητα των εγκαταστάσεων και στη φυτουγειονομική προστασία του φυτωριακού υλικού, που φτάνει μέχρι την παράδοση των φυτωρίων στον αμπελουργό.

Στο φυτώριό μας παλλαπλασιάζουμε πάνω από 100 οινοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες αμπέλου. Η λίστα μεγαλώνει κάθε χρόνο εξαιτίας του αυξημένου ενδιαφέροντος των πελατών μας για την αξιοποίηση παλαιών τοπικών γηγενών οινοποιήσιμων ποικιλιών αλλά και την χρήση νέων επιτραπέζιων ποικιλιών. Βασική επιδιωξή μας είναι εκτός από την πιστοποίηση της υγείας των φυτωρίων, να παρέχουμε στον αμπελουργό φυτωριακό υλικό με την απαραίτητη γενετική παραλλακτικότητα που εγγυάται την επιτυχία του αμπελώνα όσον αφορά τους ποσοτικούς και ποιοτικούς του στόχους. Αυτό γίνεται με τον συνδυασμό των κατάλληλων κλώνων ή του κατάλληλου επιλεγμένου υλικού

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Λεόντιο- Νεμέα

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2746061230
FAX : 2746061430
WEB : www.fassoulis.gr
E-MAIL : info@fassoulis.gr