Πότε ένα Οινοποιείο θεωρείται επισκέψιμο!

Ακούμε συχνά για επισκέψιμα οινοποιεία, όμως υπάρχει μια σύγχυση για το ποιο οινοποιείο θεωρείται επισκέψιμο και ποιες προδιαγραφές και προϋποθέσεις πρέπει να εκπληρώνει.

Αρχικά να πούμε ότι άτυπα όλα τα οινοποιεία είναι επισκέψιμα από τη στιγμή που δέχονται και εξυπηρετούν ως έναν βαθμό επισκέπτες. Όμως για να χαρακτηριστεί και επίσημα ένα οινοποιείο επισκέψιμο, αποκομίζοντας όλα τα οφέλη που απορρέουν από αυτό, υπάρχουν ασφαλώς κάποιες αυξημένες προϋποθέσεις και υποχρεώσεις.

Για να μην αυτοσχεδιάζουμε, ας σταθούμε σε ότι ορίζει η απόφαση 385951/31-12-2000 του τότε Υπουργείου Γεωργίας περί “Καθορισμού συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού ΕΚ-1493/99, που αναφέρονται στη διαφήμιση των αμπελοοινικών προϊόντων” καθορίζει τις προϋποθέσεις με τις οποίες ένα οινοποιείο μπορεί να χαρακτηριστεί επισκέψιμο.

Οι προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες:

Α. Πινακίδες
Πρέπει να υπάρχουν πινακίδες τοποθετημένες σε κατάλληλες θέσεις που ενημερώνουν τους επισκέπτες για:

 1. Τo ωράριο επίσκεψης στο οινοποιείο.
 2. Το κόστος γευστικής δοκιμής, εάν υπάρχει.
 3. Τον τιμοκατάλογο του οίνου, των άλλων αμπελοοινικών προϊόντων και των συναφών υπηρεσιών.
 4. Κάθε άλλη αναγκαία υπόδειξη ή ενημέρωση.

Β. Χώροι
Πρέπει να υπάρχουν επαρκείς και ασφαλείς χώροι για:

 1. Πρόσβαση στο οινοποιείο.
 2. Υποδοχή, διαμονή και υγιεινή των επισκεπτών.
 3. Γευσιγνωσίας, για την άνετη γευστική δοκιμή.
 4. Τοποθέτησης, παρουσίασης και πώλησης του οίνου και των προϊόντων που παράγονται με πρώτη ύλη τα αμπελοοινικά παραδοσιακά προϊόντα, εφόσον γι’ αυτά έχουν ληφθεί οι αναγκαίες άδειες που ενδεχομένως απαιτούνται.

Γ. Δραστηριότητες
Τα επισκέψιμα αυτά οινοποιεία, για τη διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων τους μπορούν να:

 1. Συνεργάζονται με οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπούς φορείς προκειμένου να αναδείξουν, προβάλλουν και αξιοποιήσουν την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά γύρω από το αμπέλι και τον οίνο.
 2. Συνεργάζονται με ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς τουρισμού, αγροτουρισμού και πραγματοποιούν εθνικές και διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια και σεμινάρια σχετικά με το αντικείμενό τους, με στόχο την προβολή των ελληνικών οίνων στο εσωτερικό και εξωτερικό.
 3. Οργανώνουν εκδηλώσεις γευσιγνωσίας οίνου συνεργαζόμενα με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιλεγμένα εστιατόρια, εταιρίες catering και άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις.
 4. Υποδέχονται σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα και οποιονδήποτε επιθυμεί να τα επισκεφθεί συμβάλλοντας με σεμινάρια, διαλέξεις, ξεναγήσεις και γευσιγνωσίες στην αύξηση ενδιαφέροντος του κοινού και των επαγγελματιών για το αμπέλι και τον οίνο.
 5. Οργανώνουν κοινωνικές εκδηλώσεις μέσω των οποίων προωθείται και προάγεται η εν γένει εμπορική και πολιτιστική ταυτότητα των παραγόμενων οίνων τους.
 6. Πωλούν αξεσουάρ, βιβλία και αντικείμενα σχετικά με τον οίνο και το οινοποιείο.
 7. Πωλούν ειδικούς οίνους και συσκευασίες δώρου.
 8. Εκθέτουν παραδοσιακά αντικείμενα αμπελουργίας και οινοποιίας.

Δ. Αδειοδότηση

 1. Η επισκεψιμότητα στα αναφερόμενα οινοποιεία είναι δυνατή εφόσον αυτά είναι εφοδιασμένα με τις απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες που αφορούν την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και χώρων καθώς και χώρων υγιεινής κατά την παραμονή των επισκεπτών.
 2. Παραλλήλως, η προβολή και διαφήμιση των οίνων και των λοιπών οινικών προϊόντων πρέπει να γίνεται με θεμιτά μέσα, που σκοπό έχουν να καθοδηγούν ορθά τους επισκέπτες – καταναλωτές και να τους προστατεύουν από ανακρίβειες, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν σύγχυση ή να τους παραπλανήσουν.
 3. Τα οινοποιεία που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω και καθίστανται επισκέψιμα, υποχρεούνται να γνωστοποιούν το γεγονός αυτό στο Υπουργείο Γεωργίας και στην αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Οι υπεύθυνοι του οινοποιείου υποχρεούνται να δέχονται τα εντεταλμένα όργανα του Υπ. Γεωργίας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για έλεγχο.

Το 2018 ορίστηκαν πάλι οι προδιαγραφές λειτουργίας Οινοτουριστικών Επιχειρήσεων & καθορίστηκε “Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου” (ΦΕΚ3233 – 07/08/2018)

Ακόμα και αν ένα οινοποιείο δεν διαθέτει όλα τα παραπάνω, αλλά θέλει να δέχεται επισκέπτες, θα πρέπει να τα θεωρήσει ως οδηγό και να προσπαθεί να ενσωματώσει όλο και περισσότερα στοιχεία στη λειτουργίας, μέχρι να φτάσει στο σημείο να μπορεί να προβληθεί ως απόλυτα επισκέψιμο.

Αντώνης Παπαϊωάννου
Αντώνης Παπαϊωάννου

We use cookies to give you the best experience.